VERGİ CEZASI VE TARHİYATLA KARŞILAŞAN MESLEKTAŞLARIMIZ
Tarih: 8.08.2018| Okunma Sayısı: 1153

DÜZCE BAROSU BAŞKANLIĞI

Konu   :İstanbul Vergi Denetim Kurulu /Büyük Ölçekli Mükellefler grup başkanlığının 06.10.2017 tarih ve 2017-B-807/5 sayılı cevabı dayanak gösterilerek üyelerimiz adına yapılan EK VERGİ TARHİYATI BİLDİRİMLERİNE İstinaden

Bilindiği üzere Düzce Vergi Dairesi mükellefi olan ve baromuza kayıtlı üyelerimize Ağustos ayı içerisinde vergi ceza ihbarnameleri gönderilmeye başlanmıştır.

Bu durum üyelerimizin idareye vermiş oldukları Gelir Vergisi beyannameleri içeriği olan ‘’BEYAN EDİLECEK GELİRLERDEN İNDİRİM’’ başlığı altında bulunan

1-Şahıs Sigorta Primleri (GVK 89/1)

2-Eğitim ve Sağlık Harcamaları (GVK 89/2)

3-Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Dini tesislere İlişkin Bağış ve Yardımlar (GVK 89/5)

4-Gıda Bankacılığı Kapsamındaki Bağış ve Yardımlar (GVK 89/6)

5-Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar (GVK 89/7)

6-Sponsorluk Harcamaları (GVK 89/8)

7-AR-GE İndirimi (GVK 89/9 a göre)

8-AR-GE İndirimi (5746 sayılı kanuna Göre)

9-Başbakanlıkça ve BKK ca başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağışlar (GVK 89/10)

9-Türk Kızılay ve Türk Yeşilay Cemiyetine yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar (GVK 89/11)

10-Girişim Sermayesi Fonu İndirimi (GVK 89/12)

11-Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi (GVK Geçici Md. 82)

12-Türkiye’den Mukim Kişive/veya Kurumlara verilen Sağlık Hizmetlerinden Sağlanan Yardımlar

13-Türkiye’den Mukim Kişive/veya Kurumlara verilen Eğitim Hizmetlerinden Sağlanan Yardımlar

14-Teknogirişim sermayesi desteği (5746 sayılı kanun Md 3/5)

15-Expo 2016 Antalya Ajansına yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları

16-Bağış ve Yardımlar (GVK 89/4)

17-Korumalı İşyeri İndirimi (GVK 89/14)

18-Diğer İndirimler

 

            Satırlarından herhangi bir başlık altında harcamalarını gerçekleştirip beyan etmeleri (vergi matrahlarından indirmeleri) ile idarenin bu beyanı kabul etmeyerek takdir komisyonu kararı ile vergi matrahına ekleyerek ek vergi tahakkuk ettirmesinden kaynaklanmaktadır.(Üyelerimizin yoğun olarak kullandığı kalemler koyu olarak işaretlenmiştir.)          

            Düzenlenen vergi ceza ihbarnameleri VUK 30/2 maddesi (Vergi beyannamesi kanuni ve ek süreler içerisinde verilmekle beraber beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgilerin gösterilmemesi) hükmü gereğince düzenlenmiş olup ,VUK 30/2 de ‘’Takdir komisyonu tarafından 15 günden az olmamak üzere bir mühlet verilerek vergi matrahına ilişkin bilgileri vermeye ve kanuni defterlerini ibraz etmeye davet olunur ,bu davet üzerine mükellef istenilen bilgileri verir ve kanuni defterlerini ibraz ederse ,defter ve vesikalar ihticaca salih bulunmak şartı ile mükellefe takdir olunacak matrah defter ve vesikaları kayıtlarına göre tespit olunacak miktardan fazla olamaz ‘’ hükmü gözardı edilmiştir.

            Bu bağlamda bu satırlar içeriği harcama belgelerinin doğruluğunu kanıtlar üyelerimizin bir dilekçe eşliğinde Vergi Dairesine itiraz etmek sureti ile başvurması gerekmektedir.(Ek-İtiraz Örnek Dilekçe).Başvurusunun olumlu sonuçlanması hususu ibraz edilen belgelerin doğruluğuna bağlı olduğunu hatırlatarak , üyelerimizin başvurularını yapılandırma kanunun son günü olan 27 Ağustos 2018 tarihinden önce yeniden dilekçe verebilecek şekilde yapmaları ve sonuçlandırmaları hususu bilgilerinize arz olunur.

 

25.01.2022
AV. TANER ÇAKIR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.