45. BARO BAŞKANLAR TOPLANTISI
Baro Başkanımız Türkiye Barolar Birliğinde düzenlenen 45. Baro Başkanları toplantısına katılmıştır. 

Toplantıda “TBMM’ye sunulan 1136 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile ilgili görüş ve önerilerde bulunulmuştur.

Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından, kanun teklifinin gerek stajyer avukatların sorunlarını çözmekten gerekse adli yardım bütçesinin dağıtımında adaletsizlik yaratacağı yönünde çoğunluk iradesinin net şekilde oluştuğunu belirten Sağkan, Türkiye Barolar Birliği ve Baro Başkanlarından oluşan komisyonun, toplantıda oluşan ana fikirleri Adalet Komisyonu toplantısında dile getireceğini kaydetti.