AVUKAT İÇİN DE ADALET!
Tarih: 5.04.2024| Okunma Sayısı: 184

Avukat İçin de Adalet!

Demokratik toplumun temel direği adalet; adalete erişimin güvencesi ise  avukattır. Avukat yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hakkın savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılanma olamaz. Adil yargılanma olmadan, toplumsal barış ve güven tesis edilemez, hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Bizler, yüklendiğimiz bu onurlu görevin, kutsallığına yakışır şekilde doğruluk ayrılmadan  yerine getirmenin çabası içerisindeyiz.

Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü Baro gerekir. Vatandaşlarımızın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu Baro’dur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma hakkı olmak üzere, tüm hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse, bu durumdan en büyük zararı yurttaşlar ve hukuk düzeni görür.

Bu hususu  dile getirmek için bugüne kadar hep “Güçlü Baro Güçlü Avukat” ve  “Herkes için adalet, adalet için avukat” dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları  maalesef her geçen gün arttı. Mesleğimizin ve Barolarımızın ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Avukatlarımız aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyadır. Toplumumuz tarafından avukatlarımız, müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve maalesef  öldürülüyorlar.

 

Bugün “Avukat İçin de Adalet!” diye haykırmak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, mesleğimizin icrasını imkansız hâle getirirken adaletin tesisi önünde bir engel oluşturuyor. 5 Nisan Avukatlar Günü’nde mesleğimizin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:

 


 • Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin artırılmasını istiyoruz.
 • Yalnızca Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı değil, staj sonrasında Avukatlık Meslek Sınavı istiyoruz.
 • Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz.
 • Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini istiyoruz.
 • CMK Ücret Tarifesi’nin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz.
 • Mesleki faaliyetimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisini, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edilmesini istiyoruz.
 • Mesleğimizin saygınlığının korunmasını istiyoruz.
 • Stajyer avukatlarımıza Hazine’den karşılanan suretiyle ücret ödenmesini istiyoruz.
 • Adli yardım ödeneklerinin artırılmasını istiyoruz.
 • Başta CMK ve adli yardım ödemelerinde olmak üzere, avukatlık hizmetleri için KDV indirimi istiyoruz.
 • Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilmesini istiyoruz.
 • Kişisel verilerin korunması vb. gerekçelerle mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini istiyoruz.
 • Baroların gelirlerinin artırılmasını sağlayacak hukuki mekanizmaların hayata geçilmesini istiyoruz.
 • Bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasını istiyoruz.
 • Avukatın tekel hakkını olduğu kadar yurttaşın adil yargılanma hakkını da ihlal eden hukuka aykırı faaliyetlere son verilmesini istiyoruz.
 • Yargının kurucu unsurları arasında eşitlik, savunma makamı için adil bir temsil gücü istiyoruz.

 

Türkiye’nin 81 ilinde, 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak, avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan Avukatlar Günü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz. Vatandaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, avukatların örgütlü gücü Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak; 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara’da bu defa “Avukat İçin de Adalet” demek üzere toplanacağız.Mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak , şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşacağız..

Adalet için sorumluluk yüklenen her avukatla birlikte, “avukat için de adalet” mücadelesinde kararlılıkla ilerleyecek, onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşıyacağız.

Saygılarımızla.

 

22.06.2024
AV. TANER ÇAKIR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.