KARADENİZ BÖLGESİ 14. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
Tarih: 21.04.2018| Okunma Sayısı: 1379

                              KARADENİZ BÖLGESİ 14.  BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

               20-21 Nisan 2018 tarihinde , Ordu Barosu ev sahipliğinde bir araya gelen Karadeniz Bölgesi Baro Başkanları, toplantı gündemi uyarınca görüştükleri konular çerçevesinde aşağıdaki hususları kamuoyu ile paylaşmayı uygun görmüşlerdir. Baro Başkanları,

- Ülkemizde erken seçim kararı alınmasını takiben seçimin demokratik teamüllere uygun olarak seçim güvenliğinin sağlandığı tarafsız , eşit ve yansız bir biçimde sonuçlanması için tüm kurumların olduğu kadar baroların ve mensubu olan avukatların her türlü katkıyı ve desteği vermeye  hazır olduklarını bir kez daha beyan ederler . Bu bağlamda yargısal faaliyet yürüten İl ve İlçe Seçim kurullarında, gözlemci sıfatı da dahil olmak üzere  görev almaya hazır olduklarını, kaldı ki savunma makamını temsil eden avukatların, yargısal faaliyette bulunan bu kurullarda bulunmasının bir gereklilik olduğu da açıktır.

 

- 15 Temmuz darbe girişimini takiben ilan edilen, gerçekte darbe girişimi  ve terörle  sınırlı  olması gerekirken , gittikçe olağanlaşan OHAL yönetim biçiminin OLAĞAN yönetim biçimine dönüşmesinden kaygı duymaktadırlar. OHAL’i takiben KHK yoluyla yapılan düzenlemelerin kalıcı olmasının  , hak ihlallerini artırdığı  ve hak arama özgürlüğünün kısıtlanmasına sebebiyet verdiği  , hukuk güvenliği , adil yargılanma hakkı ve adalete erişim konusunda  ciddi engeller oluşturduğu kamuoyunun bilgisindedir.

 

-Diğer yandan OHAL İnceleme Komisyonu’na on binlerce kişinin hak ihlali iddiası ile başvurduğu, komisyonun yapısının , bu büyük başvuru grubunun taleplerini karşılayabilecek sayısal niteliği taşımadığı ve bu hali ile komisyonun kendisinden beklenen işlevi gerçekleştiremediği ve etkisiz kaldığı aşikardır.

 

-Toplantıya katılan BARO BAŞKANLARI, TBB tarafından BAROLARLA birlikte uygulanmasına karar  verilen uzlaşmaya ilişkin AVUKATLIK KANUNUN  35/A maddesine işlerlik kazandırılarak yargısal sürecin daha ekonomik , daha hızlı yürütülebileceği  ve bu uygulamanın ısrarla sürdürülmesi konusunda mutabıktırlar.

 

-Avukatlık mesleğine her yıl , on bine yakın hukuk fakültesi mezununun katılmak üzere  staj başvurusu yaptığı, hukuk eğitimi veren fakültelerin sayısının çokluğu, bu çokluğun hukuk eğitiminin nitelik ve nicelik olarak kalitesini düşürdüğü görülmekle, hukuk eğitimi veren fakültelerin ivedilikle akademik kalitelerinin sorgulanarak,  staja başlangıçta ve mesleğe kabulde sınavın uygulamaya konulmasının bir zorunluk olduğunu beyan ederler.

 

-Yargının en önemli bileşenlerinden olan Hakimlik ve Savcılık Mesleğine kabulde Avukatlık görevini yürüten nitelikli meslektaşlarımızın seçilmesi kadar, sınavların adil ve objektif olarak yapılması da bir başkaca önemli talebimizdir.

 

Toplantıya katılan BARO BAŞKANLARI tarafından yapılan bu tespitler , kamuoyunun bilgisine sunulur, SAYGILARIMIZLA, 21.04.2018

 

Ordu Barosu Başkanı                    Artvin Barosu Başkanı                    Rize Barosu Başkanı           

Av. Haluk Murat POYRAZ              Av. Ali Uğur ÇAĞAL                      Av. Mehmet ÇIRAKOĞLU

 

 Trabzon Barosu Başkanı              Gümüşhane-Bayburt                   Giresun Baro Başkanı

                                                              Barosu Başkanı                      

Av. Sibel SUİÇMEZ                         Av. Serkan PEKMEZCİ                    Av. Soner KARADEMİR

 

Tokat Barosu Başkanı                  Amasya Barosu Başkanı               Sinop Barosu Başkanı           

Av. Faruk BOSTANCI                      Av.A.Melik DERİNDERE                Av. Hicran KANDEMİR           

 

Bartın Barosu Başkanı                Karabük Barosu Başkanı              Çorum Barosu Başkanı           

Av. Ferhat PARLATIR                     Av. Rıdvan ERDOĞAN                    Av. Altan AKPINAR

 

Çankırı Barosu Başkanı             Kayseri Barosu Başkanı                   Bilecik Barosu Başkanı           

Av. Erkan KÖROĞLU                      Av. Cavit DURSUN                          Av. Halime AYNUR

 

 

                         Bolu Barosu Başkanı                         Düzce Barosu Başkanı           

                           Av. Ferit ATALAY                                  Av. Azade AY

 

 

   

 

01.03.2024
AV. TANER ÇAKIR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.