STAJ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Staj süresince ücretli bir işte çalışmamanız ve SSK, Bağ-Kur,Emekli Sandığı Kurumlarına kayıtlı olmamanız gerekmektedir. Aksi tespit edildiği taktirde stajınız İPTAL edilecektir.


AVUKATLIK STAJINA BAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-    FAKÜLTE DİPLOMASI VEYA GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ

2 adet istenmektedir. Mezun olunan Fakülteden aslı gibidir onaylı suretinin veya noterden onaylı suretinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
Belgeniz fakülteden onaylı alınmış ise; Öğrenci İşleri Dekanı, Müdürü, Şefi veya Yardımcıları yada Daire Başkanı ve Fakülte Sekreteri tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu şekilde değil ise lütfen Noterden onaylatınız.
Belgeniz süreli olarak verilmiş geçici mezuniyet belgesi ya da ilgili makama olarak düzenlenmiş ise ruhsat aşamasında bakanlık tarafından kabul edilmemekte olup, staj döneminiz boyunca mezuniyetinize dair istenen şartlardaki belgenizi dosyanıza sunmanız gerekmektedir.  Ayrıca kapatılan üniversitelerin sadece noterden onaylanmış diploması kabul edilmektedir. 
Yurt dışındaki üniversite mezunlarının ek olarak diplomasının Türkçe noter onaylı örneği ile Yüksek Öğretim Kurulunca düzenlenen denklik belgesi ve fark ya da eksik derslerin tamamlandığına dair belge sunmaları gerekmektedir.

2-   KİMLİK FOTOKOPİSİ

2 Adet istenmektedir.  

3-   VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

2 adet istenmektedir. Aile bilgilerini içerdiği şekilde nüfus müdürlüğünden ya da  e-devletten alınabilir.

4-    İKAMETGAH VEYA YERLEŞİM YERİ BELGESİ

1 adet istenmektedir. Yerleşim yeri belgesi Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten alınabilir. Sadece Düzce ikametgahı kabul edilmektedir.

5-    SABIKA KAYDI

1 adet arşiv kayıtlı istenmektedir. 
E-devletten alınan sabıka kaydı kabul EDİLMEMEKTEDİR. Adliye ya da Kaymakamlıklardan alınabilir.
Staj süresinde veya öncesinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. nedenlerle nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir.

6-    SAĞLIK RAPORU

1 adet istenmektedir.
Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmadığına dair “resmi tabipliklerin birinden alınacak” sağlık raporu.
https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/duyuru-20205-81044#

7-   VESİKALIK FOTOĞRAF

4 adet istenmektedir. Arka fon beyaz olarak, düz cepheden ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, cübbesiz olarak çekilmesi istenmektedir. 

Flash Disk veya Cd'e de atılması gerekmektedir.

Adalet Komisyonundan Adliye Stajına başlama kararı yazıldıktan sonra Baroya Müracaat edilmesi halinde TBB' den Stajyer Avukat Kimlik Kartı Başvurusu yapılacaktır. 

8-    SGK DÖKÜMÜ

1 adet istenmektedir. Ssk-4a, Bağ-Kur-4b ve Emekli Sandığı-4c- kurumlarına ait başvuru yaptığınız tarih itibariyle tescil kaydı tespiti bölümünden alınacak olan, aktif olarak kaydınızın olup olmadığını gösterir belge. Herhangi bir sgk müdürlüğünden veya https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu linkinden alınabilir.
Kurumların herhangi birinde geçmişe ait kaydınız varsa hizmet dökümü alınması gerekmektedir.
Sorgulamada çıkan bilginin ekran görüntüsünü klavyedeki Ctrl+P tuşuna basarak çıktı alabilirsiniz. Alınan belgelerde isim-soyisim ve tarih yazmaması durumunda ise “BU BİLGİ TARAFIMA AİTTİR” yazmanız, ayrıca isim-soyisim-tarih ve imza atmanız gerekmektedir.

9-    TAAHHÜTNAME

1 adet istenmektedir. Lütfen okuyarak imzalayınız. TIKLAYINIZ

 

10- STAJ YAPMAK İSTEDİĞİNE DAİR YAZI 

1 adet istenmektedir.  TIKLAYINIZ

 

11- TAKDİM BELGESİ

1 adet istenmektedir. Baromuza aktif olarak kayıtlı olan 2 avukat tarafından imzalatılması gerekmektedir.
İmza atacak avukatlar için 5 yıl kıdem şartı aranmamaktadır.  
TIKLAYINIZ

 

12- AVUKATLIK KANUNUNUN 5. MADDESİ BEYAN DİLEKÇESİ

1 adet istenmektedir. TIKLAYINIZ

 

13- İLETİŞİM BİLGİLERİ

1 adet istenmektedir. TIKLAYINIZ