AİLE VE MİRAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR EĞİTİMİ

"Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitim" programı 06,07,08 Eylül 2019 tarihleri arasında  tamamlanmıştır. Eğitim alan Meslektaşlarımıza Sertifikalar verilmiştir. 08.09.2019