KARADENİZ BAROLARI ÇOCUK HAKLARI ÇALIŞTAYI
Tarih: 30.04.2018| Okunma Sayısı: 285

  27.04.2018 KARADENİZ BAROLARI ÇOCUK HAKLARI ÇALIŞTAYI

SONUÇ BİLDİRGESİ

DÜZCE

 

1-)Katılımcı tüm barolar tarafından adli ve idari mercilerle iletişime geçilerek, yargı çevrelerinde Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) ve/ veya Adli Görüşme Odaları (AGO) bulunmayan yerlerde bunların kuruluşlarının ve işler hale getirilmelerinin hızlandırılmasının sağlanması, ÇİM ve AGO kuruluşlarının tamamlandığı yerlerde ise ifade alımlarının mutlaka bu merkezlerde gerçekleştirilmesinin zorunlu kılınmasının sağlanması,

2- Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi ile iletişime geçilerek katılımcı barolar nezdinde 1. Çalıştay’da kurulması kararı verilen kütüphanelerin basılı eser ihtiyaçlarının sağlanmasının talep edilmesi,

3- Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi’ne en az yılda bir kez ülke çapında tüm baroların katılımı ile gerçekleştirilecek Genişletilmiş Çocuk Hakları Toplantısı düzenlenmesi hususunda görüş sunulması,

4-   Katılımcı tüm baroların Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi nezdinde sorumlu merkez üyeleri bildirilmiş olmakla, baroların merkez üyeleri ile koordineli çalışmalarının sağlanması,

5- Tarım işçisi olarak çalışan çocuklar yönünden İş Hukuku uzmanları ile koordineli çalışma yapılarak, çocukların mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılmalarının önlenmesi hususunda yasal düzenlemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılması,

6- Çocukların tarımda mevsimlik işçi olarak çalıştırılmasının engellenmesi için katılımcı baroların bulundukları illerde valilikler ile görüşmeler gerçekleştirmesi, kolluk tarafından sahada yapılacak denetimler ile özellikle fındık sezonunda çocukların tarlalarda çalıştırılmasının önlenmesinin sağlanması,

7-  Aileleri ile birlikte mevsimlik tarım işi için başkaca illerden gelen çocuklara yönelik olarak aileleri işte iken çocukların bakımları ve yaz okulu nev’i eğitim görebileceği organizasyonların teşvik edilmesi için valilikler ve milli eğitim müdürlükleri nezdinde girişimlerde bulunulmasına,   

8- Katılımcı barolar tarafından kendi illerinde sokakta çalışan/ çalıştırılan çocuklar ile turizmde ve sanayi sitelerinde kayıt dışı çalıştırılan çocukların durumları değerlendirilerek, kapsamlı çalışmalar yapılmasına, konuya ilişkin verilerin sonraki çalıştaylarda incelenmesine,

9- Medya ve reklam sektörde çalıştırılmak suretiyle istismar edilen çocuklar hakkında, tespit edilen yayınların hazırlanacak ortak başvuru metinleri ile başta RTÜK ve Kamu Başdenetçiliği olmak üzere ilgili mercilere şikayet ve ihbar edilmesine,

10- Katılımcı barolar tarafından 1. Çalıştay’da kurulmasına karar verilen mail grubunun kuruluşunun tamamlanmasına, koordinasyonun bu mail grubu üzerinden sağlanmasına,

11-Bir sonraki toplantının Temmuz ayında Samsun Barosu ev sahipliğinde yapılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

DÜZCE BAROSU                       AMASYA BAROSU                     ANTALYA BAROSU

 

ANKARA BAROSU                     BARTIN BAROSU                        BİLECİK BAROSU

 

BOLU BAROSU                          ÇORUM BAROSU                      DİYARBAKIR BAROSU

 

 

ESKİŞEHİR BAROSU                    GİRESUN BAROSU         GÜMÜŞHANE – BAYBURT BÖLGE BAROSU

 

 

KOCAELİ BAROSU                    ORDU BAROSU             SAKARYA BAROSU

 

 

SAMSUN BAROSU                     SİNOP BAROSU             TOKAT BAROSU

 

 

 

TRABZON BAROSU                    ZONGULDAK BAROSU

 

 

23.01.2019
AV. AZADE AY
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.