BASINA VE KAMUOYUNA
Tarih: 8.07.2020| Okunma Sayısı: 202

BASINA VE KAMUOYUNA


Bundan yaklaşık 2.5 ay kadar önce Avukatlık   Yasasında yapılması düşünülen değişiklikler Sayın CumhurBaşkanı tarafından ifade edilmiş  ve yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin tasarı 30.06.2020 tarihinde TBMM Adalet Komisyonuna sunulmuş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.
TBMM Adalet  Komisyonunda sunulan tasarı ,06.07.2020 günü saat 04.00 de hiç bir değişikliğe uğramadan  kabul edilmiş ,TBMM Genel  Kuruluna Sunulmasına karar verilmiştir.


Avukatlık Kanunun da yapılmak istenen değişiklik her ilde birden fazla baro kurulmasına cevaz verecek şekilde bir düzenlemedir.
Gücünü Anayasamızın 135 .maddesinden alan savunmanın örgütlü gücü  barolar ,kamu kurumu niteliğinde Cumhuriyetimizin en köklü kuruluşlarındandır.,yargının paydaşı ,yurttaşın  hak arama hürrüyetinin teminatıdır.


Teklifin yasalaşması halinde ,bu teklifin savunmanın örgütlü gücünü böleceği  ,zayıflatacağı gibi ,yurttaşın hak arama hürriyetine de ket vuracağı açıktır.
Adalete olan güvenin  oldukça düşük olduğu ülkemizde ,bu teklif ile birlikte yargılamaya yeni bir gölge düşüceği de kesindir. Bu teklifin yasalaşması halinde , siyasi görüşe ,etnik kimliğe bürünmüş savunma örgütleri doğacak , yargının siyasallaşmasına neden olacaktır.


Anayasamızda açıkça yazılı olduğu üzere ; Türkiye Cumhuriyeti LAİK,DEMOKRATİK ,SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİDİR.Güçlü bir demokrasiye  sahip olmanın ilk şartı ,tüm dünyada da kabul edildiği üzere  Hukuk Devleti İlkesinin tüm kurumları ile işler halde olmasından geçer.Hukuk devleti ancak güçlü ,bağımsız ve tarafız bir yargı erkinin varlığı ile hayat bulur. Bağımsız bir yargı erkinin ise ancak  bağımsız bir savunma ile mümkün olduğu da kabul edilmesi gereken bir gerçektir.


Avukatlık Yasamızda yapılması istenen bu değişiklikler,savunmayı iyileştirme veya güçlendirmeye yönelik olmadığı gibi aksine savunmayı bağımlı ve güçsüz hale getirecektir. Bu değişiklik metni ayrıca genç cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine de aykırıdır.


Bir kez daha söylüyoruz,BU YANLIŞTAN DÖNMEK İÇİN HALA GEÇ DEĞİL,Baroları bölmeyi ve savunmayı güçsüzleştirmeyi amaçlayan  bu teklifin geri çekilmesine kadar mücadeleye devam edeceğimizi bildirir,her mesai saatinde iş alanımız olan Adliyelerin önünde saat 12.30 ila 13.00 arasında “MESLEĞE SAYGI DURUŞU “ nda bulunacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.

 

19.09.2020
AV. AZADE AY
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.