5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ
Tarih: 4.04.2020| Okunma Sayısı: 76

BASINA ve KAMUOYUNA

 

Öncelikle ,Çin’den başlayarak ,tüm Avrupa’yıAmerika’yı,İran ve ülkemizi kavuran ve binlerce canın yitip yok olmasına neden olan Covid-19 salgınından bir an evvel tüm Dünyanın kurtulmasının en büyük dileğimiz olduğunu bildiririm.

 

Dünya’yı sarsan bu pandemi günlerinde ,savunmanın güçlendirilmesi kadar ,savunma mesleğinini icra eden biz avukatların ekonomik bağımsızlıklarının sağlanması,ekonomik olarak güçlendirilmesi adına yeni paradigmaların  oluşturulması ,yeni argümanların seslendirilmesinin malesef ki zorunlu olduğunu gördüğümüz,bir 5 Nisan günündeyiz.

 

Adil bir yargılmanın ,tüm hukuk sistemlerinde güçlü bir savunma ile sağlanacağı açıktır.Güçlü bir savunmanın inşa edilmesi  ,ancak  ve ancak siyasal iktarın çıkardığı yasalar ve aldığı kararla mümkün olacağı kesindir.Siyasal iktidarın sadece söylemlerinde değil,fiil ve davranışları ile de güçlü bir yargılmayayı  oluşturmak istediğini ortaya koyması gerekli ve zorunludur. Bu gereklilik  göz önüne alındığında , savunma mesleğine vurulan her ketin ,vatandaşın hak arama özgürlüğünü önünde engel teşkil ettiği açıktır.

Geçtiğimiz günlerde,çıkarılan yeni bir yasa ile cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerle avukatların yapacağı görüşmelerin kayıt altına alınmasına  varan uygulamaların yasalaştırıldığı,HMK da yapılan değişiklik teklifi ile yargı makamları önünde avukatların desteksiz bırakılmasının istenmesi,yine pandemi nedeniyle yasa gereği kamu hizmeti yapan        65 yaş üstü meslektaşların mesleki faaliyetlerine engel olacak şekilde sokağa çıkmalarına sınırlama getirilmesi ve tutuklu dosyalarda  savunma makamının duruşmaya alınmaması ve SEGBİS ile duruşmaya bağlanmalarına dahi imkan verilmemesi ,maalesef ki savunmaya ket vurmuş , savunma hakkına sınırlama getirmiştir.

 

Savunmanın gelişmesi önündeki en büyük engellerden biri de biz avukatların ekonomik ve sosyal hayatlarının her geçen gün erozyona uğramış olmasıdır. Ülkemizin son yıllrda geçirdiği ekonomik krizden en çok da avukatlar etkilenmektedir.Gerek vergi mevzuatının hakça ve adilce yorumlanmamasından  kaynaklanan ağır vergi yükü,SGK primlerinin ağırlığı,CMK  ve Adli Yardım ücretlerinin adeta bu görevleri angaryaya dönüştürmesi,karşı yan vekalet ücretleri için yapılan gereksiz tartışmalar,ekonominin ağır yükü , akdi vekalet ücretlerinin hali hazırda  bir birlik sağlayacak tarifelere oturtulmamış olması  ,meslektaşlara  yapılan haksız fiili ve sözlü saldırılar  ve en çok da demokratik  ve sosyal hukuk devleti ilkesinden verilen ödünler ne yazık ki bu erozyonunu başlıca sebeplerindendir.

 

Büyük Yazar Sabahattin Ali ‘nin dediği gibi ,belki de yeni bir  başlangıç için eskiye dair her şeyi yıkıp,yeniden inşa etmek gerekir, belki de  günü birlik ,adeta pansuman görevi gören uygulamalardan vazgeçip ,kökten çözümler üretmek gereklidir.

 

En acısı da bu pandemi sayesinde , hepimizin ekonomik yönden ne kadar kırılgan olduğunun ortaya çıkmasıdır.İzah ettiğimiz ekonomik ve sosyal  gidişatın sonucu olarak ,bu pandemi sonunda bizim meslek kolumuzda da işsizliğin artacağı ,pek çok  bağlı çalışan meslektaşın işini kaybedeceği ,genç meslektaşların mesleğe dair umutlarının yok olacağı açıktır. İşte bu nedenle bu güne değin yapamadığımız,ancak artık bir zorunluluk olan ,olağanüstü durumlardan en az yara ile çıkabilmemizi sağlayacak yeni oluşumların hayata geçirilmesi ,bu yönde tüm meslektaşları kapsayacak bir yardım ağının ,ihtiyat akçesi sandıklarının oluşturulabilmesi için ,siyasal iktidar tarafından barolarla yapılacak ortak bir çalışmayla yeni mevzuat değişikliğine gidilmesi önemlidir. Unutmayalım ki yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ,ekonomik ve sosyal hakları sağlanmış savunma ordusu ile gerçekleşecektir.

 

Bizler ,Cumhuriyetin kuruluş felsefesine bağlı,demokratik ve sosyal hukuk devletinin savunucusu ve bekçisi olan avukatların , karamsar olmaya ,bir an bile savunmanın güçsüz duruma düşürülmesine  tahammülü  yoktur.

Büyük usta Nazım Hikmet’in mısraları gibi;

Yok öyle...umutları yitirip ,

Karanlıkta savrulmak,

Unutma ! aynı güneş altında bir direniştir yaşamak...

Unutmayalım bizi bir arada tutan en büyük payda Hukukun Üstünlüğüne dair inancımızdır. Hukukun üstünlüğü paydasında buluştuğumuz ,tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar gününü Düzce Barosu adına kutlarım.

Av Azade Ay

Düzce Baro Başkanı

30.05.2020
AV. AZADE AY
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.