CEZAEVLERİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Tarih: 30.03.2020| Okunma Sayısı: 88

Cezaevlerinin Yönetimine İlişkin Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Yönetmelikte cezaevinden görüntülü görüşmeye ilişkin düzenleme yapıldı. Ancak, “örgüt üyeliği”den yargılananlar görüntülü görüşme hakkından İdare ve Gözlem Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucuna göre yararlanabilecek.

Ceza infaz kurumlarının yönetimine ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan  "Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik" hükümleri, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.

Yönetmelikle 2006'da Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük" yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik, ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin yetki ve sorumlulukları, cezaevindeki kurulların oluşumu ve çalışmaları, kurumların iç güvenliği, cezaların infazı, güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesine ilişkin usulleri düzenliyor.

Hükümlülerin ceza infaz kurumlarına kabulü, gözlem ve sınıflandırması, hükümlülerin beslenmesi, giydirilmesi ve barındırılmasına ilişkin usuller de yönetmelikle belirleniyor.

"Cezaevinden görüntülü görüşme"

Yönetmelik’te cezaevinden görüntülü görüşme gerçekleştirilebilmesine ilişkin de düzenleme yapıldı. 

Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurumlarda, hükümlü ve tutuklular yakınlarıyla haftada 30 dakika görüntülü görüşme yapabilecek. Görüntülü görüşme sistemi, oda veya koğuş içine ya da idarece uygun görülen yerlere kurulacak.

Ayrıca haftalık ziyaret hakkını kullanmayan hükümlülerin telefonla görüşme süresine 30 dakika ilave edilecek. Bu çerçevedeki görüşmeler ise aynı hafta içerisinde toplam üç görüşmeyi aşmamak üzere uygulanacak. İlave edilen 30 dakika için 3 görüşme hakkı verilecek, bu görüşme görüntülü veya sesli gerçekleştirilebilecek.

“Örgüt üyeliği” ve “çıkar amaçlı suç örgütü üyeleri” görüntülü görüşme ve görüşme süresinin uzatılmasına ilişkin haktan, cezaevindeki tutum, davranış, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine katılma gibi durumları göz önünde bulundurularak İdare ve Gözlem Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucuna göre yararlanabilecek.

30.05.2020
AV. AZADE AY
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.