ADLİ VE İDARİ YARGIDA SÜRELER 30 NİSAN 2020 TARİHİNE KADAR DURDURULDU!
Tarih: 30.04.2020| Okunma Sayısı: 186

ADLİ VE İDARİ YARGIDA SÜRELER 30 NİSAN 2020 TARİHİNE KADAR DURDURULDU!

 

7226 Sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN.pdf

COVİD-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebi ile yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, HMK, CMK Ve İYUK kapsamında taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler 13.03.2020 den, İİK ve takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler 22.03.2020 tarihinden başlamak üzere 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itbariyla, bitimine onbeş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere onbeş gün uzamış sayılır” şeklinde hükümler içeren yasa teklifi bu gece meclisten geçerek yasalaştı... RG yayınlaması bekleniyor,meslektaşlarımıza duyrulur.

 

30.05.2020
AV. AZADE AY
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.